Addrese: Moselundsvej 34, 3540 Lynge
Vi registrerer og opbevarer som udgangspunkt aldrig personoplysninger eller øvrige oplysninger (ud over hvad der er nødvendigt for at udstede faktura med de regnskabslovkrav der følger til oplysningsforhold omkring kunde).